Om vår historia

Om Blekinge Läns Tidning och Gota Media

Blekinge Läns Tidning

Vid årsskiftet 1994 kom Blekinge Läns Tidning (BLT) för första gången ut som tabloid, vilket hävde en negativ upplagetrend. Under 1994 var BLT:s upplageökning störst i svensk landsortspress. Formatändringen innebar ny layout, ny struktur och också ny journalistik. Mest radikalt var att flytta ledarsida, debatt och insändare till del 2 för att kunna inleda del 1 med lokal nyhetsjournalistik.

Sedan Gota Media gått in som delägare i Sydöstran 2004 slogs tidningarnas annonsförsäljning och annonsproduktion samman. 2009 tog Gota Media över ägarmajoriteten i Sydöstran och året efter blev eftertexten helt gemensam.

Efter 70 år på samma adress på Landbrogatan flyttade BLT:s centralredaktion i oktober 2007 till nyrenoverade lokaler på Ronnebygatan. Men tidningen har lokalredaktioner och därmed daglig bevakning i samtliga av Blekinges fem kommuner

Sedan 2010 har BLT och Sydöstran gemensam sportredaktion (Blekingesport) och gemensam bilageproduktion. Visst samarbete sker också inom marknadsföring och upplagehantering.

2010 lanserade tidningarna en gemensam nättidning och var bland de första i landet som införde betalwebb som en del av prenumerationen. Hösten 2014 infördes det konceptet för Gota Medias samtliga tidningar. Numera har BLT och Sydöstran dock separata sajter.

BLT:s redaktion består i dag av 30 medarbetare. Tidningens TS-upplaga för 2017 ligger på 28 300 ex och blt.se hade sista halvåret 2017 i snitt drygt 560 000 sidvisningar i veckan.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Mimmi Karlsson-Bernfalk.

Gota Media

Blekinge Läns Tidning ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media