Om BLT & Gota Media

  Numera kommer Blekinge Läns Tidning ut dygnet runt. Annat var det 1869 när BLT var nystartad och utkom från tryckeriet två dagar i veckan.
  Den digitala revolutionen gör det möjligt för BLT att leverera nyheter när som helst under dygnets timmar. Pappersupplagan kommer ut till brevlådorna vid sex-tiden på morgonen, men på nätet, i mobilen och på läsplattor finns BLT alltid med lokal närvaro i alla Blekinges fem kommuner.

  Blekinge Läns Tidning har en lång och händelserik historia.

  När Frans August Blomqvist, e o landskanslist till professionen, fick det första tillståndsbeviset för BLT den 27 november 1869 fanns redan två tidningar i Karlskrona.
  Karlskrona Weckoblad var då näst Post- och Inrikes landets äldsta tidning med startåret 1754. Den andra tidningen var Blekinge-Posten, grundad 1852 och senare nedlagd 1875.

  Blomqvist blev alltså BLTs förste redaktör, betonade tidningens liberala hållning och gav ut första numret av tidningen den 18 december 1869. Premiärnumret innehöll fyra sidor och tidningen utkom i början bara på onsdagar och lördagar. Snart blev det tre dagar i veckan, så fyra dagar och från 1906 sex dagar i veckan.
1872 såldes tidningen och tryckeriet. I samband med detta ändrades namnet till Nya Blekinge Läns Tidning.
  1911 är ett viktigt år i BLT-historien. Då köpte först K L Svensson Bokindustriaktiebolag tidningen för att efter bara några veckor sedan sälja till nybildade Aktiebolaget Blekinge Läns Tidning. Några dagar senare beslutades att även utge en tidning för Ronneby med omnejd fyra dagar i veckan.
I slutet av 1959 tog BLT över SölvesborgsTidningen, och ST blev en edition av Blekinge Läns Tidning.
  BLT köpte 1967 Växjöbladet – Centerns tidning i Kronobergs län – och tidningsgruppen Sydöstra Götalands Tidningar (BLT, ST och Växjöbladet) bildades. BLT och ST genomgick på hösten samma år en rejäl ansiktslyftning. Bl a blev förstasidan en nyhetssida efter att i alla år ha varit en annonssida.
  1975 förvärvades BLT av Barometern i Kalmar. Samtidigt lades Växjöbladet ner. 1976 köptes Karlshamns Allehanda som blev ytterligare en edition av BLT. Under 70-talet förändrades ägarstrukturen genom att koncernen Sydostpress AB bildades. Från 2002 är BLT en resultatenhet inom Gota Media.
  Vid årsskiftet 1994 kom BLT för första gången ut som tabloid. Beslutet togs i ett läge när tidningen var hårt pressad och redan beskedet om tabloidövergången under hösten 1993 innebar att den negativa upplagetrenden med kraft hävdes. Under 1994 var BLT:s upplageökning störst i svensk landsortspress.
  Formatändringen innebar ny layout, ny struktur och också ny journalistik. Mest radikalt var att flytta ledarsida, debatt och insändare till del 2 för att kunna inleda del 1 med lokal nyhetsjournalistik.
  Sedan Gota Media gått in som delägare i Sydöstran 2004, slogs tidningarnas annonsförsäljning och annonsproduktion samman. 2009 tog Gota Media över ägarmajoriteten i Sydöstran och året efter blev eftertexten helt gemensam.
  Efter 70 år på samma adress på Landbrogatan hade tidningen i oktober 2007 flyttat till nyrenoverade och öppna lokaler på Ronnebygatan med entré gemensam med bio och restaurang.
  I västra Blekinge koncentrerades annonsverksamheten till BLT:s lokaler i Karlshamn.
  Produktionsenheten i Karlskrona har därefter också tagit över viss annonsproduktion från Kalmar, Växjö och även från 2012 även från Skånemedia.
  Under 2010 inleddes Sydöstran och BLT samarbete även redaktionellt. Tidningarna har sedan dess gemensam sportredaktion (Blekingesport), gemensam bilageproduktion och ett mindre samarbete vad gäller viss familjematerial, föreningsnotiser och kalendarium. Visst samarbete sker också inom marknadsföring och upplagehantering.
  2010 lanserade tidningarna en gemensam nättidning och var bland de första i landet som tog bort gratisläsningen på webben och införde betalwebb som en del av prenumerationen. Hösten 2014 infördes det konceptet för Gota Medias samtliga tidningar och i samband med en stor teknisk förändring återgick BLT och Sydöstran till att ha varsin nättidning.

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ansvarig utgivare är Annelie Henrysson. Det innebär att hon enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras på BLT.se, liksom i tidningen BLT.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på blt.se och oskarshamnstidningen.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0455-770 00

   Privatannonsering & prenumeration

   Telefon: 0455-770 00

   Utebliven tidning

   0771-87 30 38

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se

  • Socialt och mediagrupp


   Blekinge Läns Tidning ingår i Gota Media AB. I samma mediegrupp ingår även Borås Tidning, Ulricehamns Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Östra Småland, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  • Chatta med oss

  © Copyright 2014 Kundcenter BLT, alla rättigheter reserverade